ABOUT US

ธุรกิจของเราคือการรีไซเคิลดีบุก

Tin smelting business

พวกเราผลิต ดีบุกบริสุทธิ์ ดีบุกผสม เงิน ตะกั่ว และทองแดง ที่มีคุณภาพสูงจากวัตถุดิบลำดับที่สอง เรามีความกระตือรือร้นในการซื้อขายไปทั่วโลก ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ความเชี่ยวชาญในการทำดีบุกบริสุทธ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมากถึง 99.999%

เรายังมีการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าในกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างเต็มที่ เราพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะรีไซเคิลเศษดีบุกคุณภาพต่ำให้กลายเป็นดีบุกบริสุทธิ์ จาก 99.9% เป็น 99.999% ในปัจจุบัน

เราเชื่อว่าความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

บริการของเรา

การซื้อเศษดีบุก

เราตระหนักถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือและการบริการให้เหมาะสมกับลูกค้า เราจะทุ่มเทที่จะเสนอบริการที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แก่ลูกค้าของเรา

 

กระบวนการผลิตดีบุกบริสุทธิ์ และเงินบริสุทธิ์

โอ.เอ็ม. ผลิตโลหะผสม และดีบุกบริสุทธิ์
เราต้องการให้ดีบุกมีค่าอยู่ในช่วงระหว่าง 99.9-99.999%

 

เรามีมาตรฐานที่จะผลิตโลหะให้มีความเหมาะสมและใช้ได้จริง เรายังมีการขนส่งไปยังอุตสาหกรรมต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

นโยบายการจัดการกับแร่ที่มีข้อขัดแย้ง

แร่ดีบุก แทนทาลัม ทังสเตน และทอง เป็นที่รู้กันดีว่าเป็นแร่ที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแถบแอฟริกา เช่น ประเทศคองโก เป็นแหล่งผลิตแร่ ซึ่งอาจจะเป็นแหล่งทุนของกลุ่มติดอาวุธในไม่กี่ปีที่ผ่านมา จากเหตุผลข้างต้น ความรับผิดชอบของกลุ่มธุรกิจคือการหลีกเลี่ยงการใช้แร่ที่มีข้อขัดแย้งจากห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด เพื่อป้องการสิทธิมนุษยชน เช่น การค้าแรงงานเด็กและแรงงานทาส

ในด้านความพยายามที่จะจัดการกับปัญหาแร่ที่มีข้อขัดแย้ง เราจึงเข้าร่วมกลุ่มองค์กรที่ผลักดันและสนับสนุนการจัดซื้อ และจัดหาแร่อย่างมีความรับผิดชอบ โดยการตรวจสอบแร่ทุกกรัมว่าปลอดจากข้อขัดแย้ง และได้รับการรับรองว่าเป็นผู้หลอมและผู้ทำให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะ. นอกจากนั้น พันธสัญญาที่จะรับผิดชอบต่อแหล่งที่มาของแร่ เราได้จัดทำระบบเตือน และได้ยินยอมเข้ากระบวนการรับรองการซื้อขายแร่อย่างมีความรับผิดชอบ RMAP เราจะตรวจสอบแร่ที่มีความขัดแย้งในวัตถุดิบของเรา และหลีกเลี่ยงการข้องเกี่ยวกับแร่ที่มีความขัดแย้ง

O.M. MANUFACTURING PHILIPPINES INC.

About RMI efforts
RMI SUPPLY CHAIN POLICY

O.M. Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.