PRODUCTS

ผลิตภัณฑ์

Tin (purity: 99.9-99.999%)

ดีบุก/ TIN
(ค่าความบริสุทธิ์: 99.9 ถึง 99.999%)

ลูกค้า

การบัดกรี, ชิ้นส่วนยานยนต์, การชุบ, กระป๋อง, แก้ว, และผลิตภัณฑ์เคมี

ดีบุกผสม/ TIN ALLOY
 

ลูกค้า

การบัดกรี, ชิ้นส่วนรถยนต์, การชุบ, และโลหะผสมทองแดง

Silver (purity: 99.9%)

เงิน/ SILVER
(ค่าความบริสุทธิ์: 99.99%)

ลูกค้า

การบัดกรี, ชิ้นส่วนรถยนต์, และการชุบ

รูปทรงที่หลากหลาย

เราสามารถจัดเตรียมรูปทรงต่างๆ ได้ตามความต้องการที่เฉพาะของลูกค้า

Tin Ingot

Ingot

Tin shot

Shot

Tin Beam

Stick

Tin Bar

Bar